Undervisning

Med den stigende globalisering samt brug af it og telekommunikation er engelsk for alvor blevet erhvervslivets fællessprog. Derfor er det vigtigt at kunne begå sig på engelsk, og her kan Communication Matters være behjælpelig med sprogundervisning.

Det vigtigeste, når man tilbyder sprogundervisning, er at tage udgangspunkt i den enkelte deltagers kundskaber og behov for dermed at opnå et meget målrettet forløb.

Hos Communication Matters udfører vi altid en grundig mundtlig og skriftlig sprogtest, hvor deltagerens formåen, behov og forventninger drøftes og fastlægges.

Vægt på det mundtlige sprog
Ud fra sprogtesten, som er gratis, anbefales undervisningens varighed og forløb, undervisningsmateriale, særlige behov mv. Der fortages opfølgning under og efter kursusforløbet.

I engelsk sprogundervisning lægges der som regel vægt på det mundtlige sprog. Derudover sættes der fokus på engelsk kultur – både med hensyn til erhvervslivet, befolkning og landet i almindelighed.

Lektioner i skriftlig engelsk kan naturligvis også tilbydes.

Den individuelle undervisningsform
Den mest intensive, fleksible og udbytterige form for sprogundervisning er eneundervisning. Undervisningen kan skræddersyes efter den enkeltes niveau og behov.

Den individuelle undervisningsform gør, at det er forholdsvis let at inddrage konkrete problemer/materiale fra det daglige arbejde i undervisningsforløbet

Gruppeundervisning
Undervisning i grupper er niveau- og funktionsopdelt ud fra sprogtesten. Gruppeundervisningens fordele ligger i den tidsmæssige og økonomiske besparelse for virksomheden samt muligheden for at sætte deltagerne i konkrete situationer, som afspejler deres hverdag.

Deltagerne får ligeledes gavn af den oplagte mulighed for at deltage i vidtrækkende og spændende diskussioner.

Brug for undervisning på andre sprog?
Hos Communication Matters tilbyder udelukkende undervising i engelsk. Skulle der være behov for undervisning i andre sprog, henviser vi gerne til vores dygtige samarbejdspartnere.

Priser
Lektionsprisen er afhængig af der er tale om eneundervisning eller undervisning af flere deltagere.

Alle priser er inklusiv undervisningsmaterialer.

Ring på telefon 28 11 97 27 eller send os en mail for at få et uforpligtende tilbud.